Episode 2: Dragoner gjennom Asker

 

Del 2: Da Den Store Nordiske krig kom til Asker

I et voldsomt ritt dro dragonene fra
Ravnsborg og videre vestover.
I forrige program så vi de karolinske dragonene kom til Ravnsborg. Deres oppdrag var å raskest mulig forflytte seg derfra og gjennom Asker og forsøke å trenge fram til Gjellebekk skanser, der de norske soldatene lå.

For i vår programserie om det som skjedde på Hvalstad og i Asker for 306 år siden, skal vi ta deg med - hakk i hel bak de svenske dragonene.

Her kan du lytte til radioprogram nr. 2:
Dragoner gjennom Asker

Sist gang stoppet vi midt i Hvalstaddalen. Vi to historieinteresserte programledere - Vidar Ekstrøm og Carl-Erik Christoffersen, er nå klar for neste etappe. Vi får bare sette i gang og gå videre.

Opp Bøsebakken

Når du bare kommer opp til Bøsebakken, flater
det ut og går i nesten rett linje til Asker kirke.
Og akkurat der vi passerer nå finner vi det som i dag heter Asker Museum. Men den 23. mars i 1716 – da de svenske dragonene fòr forbi – var det ingen bygninger akkurat her. Sammenlignet med situasjonen 150 år senere var det få gårder og husmannsplasser på Hvalstad og ellers i Asker.

Etter Asker Museum følger vi Kongeveien opp til toppen av Bøsebakken. Bakken var bratt for veifarende. Derfra gikk den ganske så flatt og nærmest snorrett bort til Asker kirke.

Gjennom Asker

Historien forteller at det er litt usikkert hvor mange som 23. mars dro videre mot Gjellebekk for å rekognosere. Noen skriver at den svenske sjef for dragonene – oberst Dietrich Johan Lövenstierna – sendte først av gårde 100, og holdt resten tilbake på Ravnsborg. Andre – og det var nordmennene på Gjellebekk – mener det var rundt 500 dragoner som kom. Det har vi fra rapporten de sendte til den dansk-norske kong Fredrik. Vi to er vel så pragmatiske at vi tenker det var et tall sånn rundt midt i mellom.

I dagens program følger vi
dragonene vestover.
Den dype snøen skapte problemer for svenskene. Deres angrepstaktikk var å bre seg ut på linje, men den dype snøen førte til at de ikke fikk plass til å ride mer enn to og to. Dessuten ble de skutt på flere ganger på vei gjennom Asker. Både på Sole skanse (skriver noen). Ser vi rent militært på det kan det være opp fra broa over Askerelven og oppover Askerbrubakken/Gamle Drammensvei. Der vil eventuelle norske soldater i bakhold kunne ha hatt en fin og oversiktlig stilling.

Etter at de svenske dragoner hadde passert Ånnerud og Brendsrud gårder i et voldsomt ritt, kom de til et område som i dag blir kalt for Skansen. Det er fordi det lå nordmenn i bakhold også der, blir det hevdet.


Kommentarer