Innlegg

Kap. 12: Fotspor i graven

Kap. 11: Ved Dælivannet - Helleristninger nesten som oppfinnelsen av hjulet!

Kap. 10: Bygdeborger i en urolig tid

Episode 3: Asker for 430 år siden

Episode 2: Asker for 430 år siden

Episode 1: Asker for 430 år siden

Episode 3: Tusen bønder fra Asker, Bærum, Hurum og Lier meid ned!

Episode 2: Middelalderborgen på Akersneset

Episode 1: En bondehær fra Asker, Bærum, Hurum og Lier mot svenskene i 1308