Innlegg

Episode 2: Middelalderborgen på Akersneset

Episode 1: En bondehær fra Asker, Bærum, Hurum og Lier mot svenskene i 1308

Episode 6: Karl XII flykter tilbake til Sverige

Episode 5: Brevene som aldri kom fram