Innlegg

Middelalderborgen på Akersneset

En bondehær fra Asker, Bærum og Lier mot svenskene i 1308

Karl XII flykter tilbake til Sverige

Brevene som aldri kom fram