Kap. 1: Det gode liv rundt Oslofjorden

For 6.000 år siden stod Oslofjorden
rundt 40 meter over dagens nivå.
Mye av dagens Asker var fortsatt
havbunn.

Hvordan så det ut i Asker for rundt 6.000 år siden? Da befinner vi oss i skiftet mellom eldre og yngre steinalder. I samarbeid med arkeologer fra bl.a. Kulturhistorisk museum og Asker og Bærum historielag har vi forflyttet oss mange tusen år bakover i tid.
I den første episoden av vår serie om tidligere tider har vi tatt steget like godt til år 4 000 fvt. (før vår tidsregning). Ja, her begynner vi å nærme oss den virkelige begynnelsen!
Vi har tatt med oss arkeolog Steinar Solheim til Asker. Fra høyden kan vi se Oslofjorden og kysten av Askerlandet der nede og Nesoddlandet over på andre siden. På den tiden vi går inn i historien, var stranden nederst på Hvalstadjordet og rett nedenfor Hvalstad gård.

Gå inn på lenken under og få med deg siste episode:


Godt å bo i Asker

I følge arkeolog Steinar Solheim fra Kulturhistorisk museum var det godt å bo rundt Oslofjorden. Det var et forholdsvis godt klima. Litt varmere og tørrere enn i dag. Mange var jegere, fangstfolk og samlere. Det var mye mat i fjorden, de jaktet i skogene og de samlet bær og annet de kunne spise.
Det var godt å bo langs Asker-
kysten i steinalderen, sier
arkeologene.
Noen hadde så vidt begynt som det vi kan kalle bønder, selv om det trolig var av en enklere type. Og selv om mange gjennom første del av steinalderen hadde hatt en form for nomadisk tilværelse, begynte man å bli mer bofaste på denne tiden.

Løsfunn på Hvalstad

I følge arkeologene har det vært gjennomført lite utgravinger i Asker. Det er likevel gjort en rekke løsfunn (ved tilfeldigheter har folk funnet gjenstander). På f. eks. Hvalstad er det funnet både økser, spydspisser og dolker.
En steinøks ble funnet på
begynnelsen av 1900-tallet
da Skustad-bonden skulle
opparbeide et nytt jorde
(foto KHM).
Både på Nedre Solstad og Hvalstad gårder er det funnet redskaper fra steinalderen ute på jordene. Dessuten ble det funnet en flintdolk da husmannsplassen Libakken (Solstadveien 35) ble bygget om rundt 1916.
Tvers gjennom huset i Solstadveien 35 går faktisk den gamle Oldtidsveien fra Tanum og vestover gjennom Asker!

Hvor kom vi fra?

Hvor kom vi fra? Ja, i følge vår ekspert i denne podcasten vi har laget kan ikke arkeologene si det med sikkerhet. Vi vet at det var to hoved-innvandringer til Norge. En fra dagens Russland i nord og en sørfra langs Danmark og svenske-kysten. Etter hvert som den 3.000 meter tykke iskappen, som hadde hvilt over Nord-Europa, begynte å smelte forflyttet menneskene seg etter brekanten. En reise som den gang tok mye lengre tid enn i dag.
En flintdolk som denne ble i 1916 gitt i gave til
Oldsaksamlingen av fru tannlege Dora
Eggers, som da bygde om sitt hus i
Solstadveien 35 på Hvalstad (foto KHM).
Så det er ikke umulig at vi som bor i Asker er opprinnelig tyskere med enkelte innslag av dansker og svensker underveis. Det vi kan være helt sikre på er at det var utstrakt kontakt mellom de som bodde på Jylland og kysten av Norge. Det finnes ikke naturlig flintforekomster hos oss, men det er det mye av i Danmark. Så når vi finner i dag mye flint under utgravinger her i landet, så vet vi alt vi finner må være importert.

Podcasten En God Historie

Gjennom en rekke episoder vil vi forsøke å forflytte oss tilbake til Asker i år null - og da er vi midt i det vi kaller Eldre jernalder.
Vårt prosjekt heter En God Historie, og vil være en serie radioprogrammer i form av kortere podkaster der vi tar for oss forskjellige aktuelle temaer fra Askers tidlige historie. Gjennom ulike episoder ønsker vi å grave oss bakover i historien og – ved hjelp av gode fagfolk – finne noe ut noe om hvor vi kom fra og hvordan livet var her for to tusen år siden. 

Kommentarer